1. Tôn chỉ hoạt động

Chương trình vận động phát triển Công trình Xanh Việt Nam là một dự án xã hội, hoạt động phi lợi nhuận dưới sự điều phối của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng; Bộ Khoa học Công Nghệ; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội.

Chương trình có sứ mệnh trở thành cầu nối liên kết, là “mái nhà chung” của các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thúc đẩy phát triển Công trình Xanh; hướng tới hình thành một thị trường BĐS Việt Nam xanh và bền vững.

2. Khẩu hiệu

Chung tay vì một Việt Nam Xanh

3. Chương trình hành động

Trong giai đoạn 1 của Dự án (2017 – 2021), Chương trình sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

  • Tổ chức các hội thảo, đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng các góp ý, kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành trung ương, góp phần xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, bộ tiêu chí – tiêu chuẩn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thiết thực, hiệu quả, khoa học để thúc đẩy phong trào phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam nhanh và bền vững.
  • Triển khai và phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Công trình Xanh từ đó tăng cường lựa chọn và sử dụng các sản phẩm BĐS xanh.
  • Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức và nhận thức về Công trình Xanh cho các nhà phát triển BĐS; vận động các nhà phát triển BĐS tham gia tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển Công trình Xanh của quốc gia.
  • Tổ chức các hoạt động tôn vinh, động viên các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phát triển Công trình Xanh.
  • Triển khai hoạt động hợp tác, học tập kinh nghiệm quốc tế trong phát triển Công trình Xanh.

BAN ĐIỀU PHỐI

Bạn đang đọc bài viết Hệ giá trị cốt lõi tại chuyên mục Giới thiệu của Công trình Xanh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư vnrea@vnrea.vn