Công trình Xanh Việt Nam | Viet Nam GreenBuilding Channel
Kết nối
Giới thiệu
 
Như chúng ta đã biết, biến đổi khí hậu đã và đang là một trong những thách thức lớn nhất, mang tính toàn cầu và có nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả nhân loại. Theo đó, đối phó – chống biến đổi khí hậu cũng đang là trách nhiệm, nghĩa vụ hàng đầu đối với mọi quốc gia trên thế giới.
Chương trình có sứ mệnh trở thành cầu nối liên kết, là “mái nhà chung” của các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thúc đẩy phát triển Công trình Xanh; hướng tới hình thành một thị trường BĐS Việt Nam xanh và bền vững.
Capital House, Phúc Khang, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) là ba đơn vị đồng hành và tài trợ chính cho Chương trình vận động phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam trong 5 năm (từ 2017-2022) do Hiệp hội BĐS Việt Nam triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.